&ev=3DPageView&noscript=3D1" />

Tootele pretensioonide esitamise tingimused

Greentek Hulgikaubandus OÜ

 • Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta.
 • Vastavalt võlaõigusseadusele on toote kvaliteedi osas pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat alates ostukuupäevast.
 • Kõik pretensioonid esitatakse otse volitatud hooldustöökojale. Enne hooldustöökojaga ühenduse võtmist tuvastage toote mudel.
 • Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Suuregabariidiliste ja raskete toodete remont toimub kliendi juures või need transporditakse hooldustöökotta.
 • Remondi läbiviimise eelduseks garantii korras on ostu tõendava dokumendi esitamine, kus on märgitud toote mudel, müüja ja müügi kuupäev.
 • Tehnikale peab olema tagatud ligipääs ja mööblisse paigaldatud tehnika peab olema lihtsalt välja võetav. Maaletooja ei kata mööbli- või ehituskonstruktsioonide muutmise või taastamisega seotud võimalikke kulusid.
 • Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale.
 • Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul peale hooldusfirma teavitamist.
 • Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda remondi asemel toote asendamist või toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on olulise ja ulatusliku veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või juhul kui remonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja tagastamisest, kui see põhjustab ebamõistlikke kulusid võrreldes toote parandamisega.
 • Maaletooja ei vastuta vea eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast vea ilmnemist ja sellest on tekkinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenenud.
 • Pretensioonide esitamise õigus ei kata
 • - seadme mittetöötamisest tingitud kulusid, andmete kadumist või seadme tootlikkuse langust aja jooksul
 • - toote puhastamist, hooldamist, kasutamise õpetamist
 • - toote töötamise seisukohalt ebaoluliste vigade (kriimustused jms.) remonti ega normaalsest kulumisest tingitud osade vahetamist (näiteks hõõglambid, kaitsmed, liigutatavad plastosad).
 • Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
 • - toodet on lohakalt hooldatud või valesti (kasutusjuhendile mittevastavalt) kasutatud
 • - seadmel on mehhaanilisi vigastusi
 • - seade on valesti ühendatud voolu- või veevõrku
 • - mööbli sees oleval tehnikal on puudulik ventilatsioon
 • - rike on põhjustatud välistest mõjuritest nagu pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest või nõuetele mittevastavast pistikupesast põhjustatud), äike, vesi, tulekahju, vee kvaliteet, katlakivi vms.
 • - seadet on avatud või remonditud väljaspool volitatud töökoda
 • - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu vms.
 • - kasutatud on lisavarustust, mis ei ole tootja poolt ette nähtud ja ei sobi tootega.

Ebaõige pretensiooni tõttu toimunud hooldusfirma visiit kuulub tasustamisele.
Volitatud hooldusfirmade nimekiri on toodud kodulehel www.greentek.ee

Edukaima uustulnuka tiitel ON24 tarnijate hulgas

ON24 Sisustuskaubamaja jagas tunnustust oma tarnijatele. 2015 aasta EDUKAIM UUSTULNUK on Greentek Hulgikaubandus OÜ. Täname ON24 AS tunnustuse eest ja proovime taset hoida.

Veel uudiseid

Kataloogid

KataloogidKataloogid kodutehnikale. Siit leiate mitmed meie esindatavate kaubamärkide kataloogid.